1 เบอร์โทรศัพท์รับสิทธิ์ได้ไม่จำกัด
ของรางวัลจะถูกส่งเข้ายังตัวละครตัวทางกล่องจดหมายภายใน 24 ชั่วโมง
ข้อกำหนดและเงื่อนไข